Revizuirea wsc biolo slimming. Untitled - Romanian Journal of Cardiology

revizuirea wsc biolo slimming

READ Defecte genetice ale acţiunii insulineiBoli ale pacreasului exocrinEndocrinopatiiIndus de medicamente sau substanţe chimice cortizon, anti-depresive, BB, tiazide etc. InfecţiiForme particulare de diabet mediat autoimunAlte sindroame genetice asociate cu diabetul sindromul Down, Ataxia tip Friedreich, Sindromul Klinefelter,Sindromul Wolfram Diabet gestaţional ba Ca urmare a descoperirii altor subtipuri se anticipează că acestea vor fi reclasificate în cadrul categoriilor lor specifice.

Diabetul tip 1. Se caracterizează prin deficitul insulinicdatorat leziunilor distructive a celulelor ß pancreaticeşi apare în mod tipic la subiecţii tineri, dar poatesurvenila orice vârstă. Este cauzat de o combinaţie de scăderea secreţiei de insulină sau de o scădere a sensibilităţii lainsulină.

Stadiile precoce ale diabetului zaharat de tip 2 secaracterizează prin insulinorezistenţă ce determină ohiperglicemie postprandială excesivă.

Aceasta este urmatăde deteriorarea primei faze a răspunsului insulinic lacreşterea concentraţiei glucozei sanguine.

revizuirea wsc biolo slimming câtă pierdere în greutate în 9 luni

Pacienţii sunt adesea obezi şiinactivi fizic. Diabetul Gestaţional.

revizuirea wsc biolo slimming cum să pierdeți în greutate la începutul anilor 40

Constituie orice perturbare careapare în cursul sarcinii şi care dispare după naştere. Criteriilenoi vor fi în curând introduse.

revizuirea wsc biolo slimming poate u arde de la grăsime saturată

Recomandările OMSpentru clasificările glucometabolice se bazează pe măsurareaatât a concentraţiilor glucozei a jeun şi la 2 h postîncărcare şi recomandă efectuarea unui test standardizatde toleranţă la glucoză orală cu 75 g. Chiar dacă BCV suntcauze majore de deces la pacienţii cu diabet tip 2 şi scădereatoleranţei la glucoză, boala macrovasculară nu afost luată în considerare în această clasificare.

revizuirea wsc biolo slimming cea mai bună pierdere de grăsime gnc

GrupulNaţional de Date asupra Diabetului2 şi OMS3 au restrânstermenul scăderea toleranţei revizuirea wsc biolo slimming glucoză ca o categorieintermediară între toleranţa normală la glucoză şi diabet. Acestecriterii au fost revizuite de un grup de experţi OMS în Pentru a standardiza determinarea glucozei, se utilizeazăplasma ca eşantion primar.

Există numeroase echipamentecare folosesc sângele integral, venos sau capilar. Limitele pentru aceste metode sunt precizate 15 în Revizuirea wsc biolo slimming. Tabelul 3. O GPB normală necesită capacitatea de a menţineun nivel adecvat al secreţiei bazale de insulină pentru acontrola eliberarea hepatică de glucoză.

În cursul TTGO,răspunsul normal la absorbţia glucozei încărcate este de asuprima eliberarea hepatică de glucoză şi de a favorizapreluarea hepatică şi musculară a glucozei. Pentru amenţine un nivel al glucozei postÎncărcare normal necesită un răspuns dinamic secretoral celulei ß, în timp şi cantitate combinat cu o sensibilitateadecvată la insulină a celulelor musculare şi hepatice.

Totuşi trebuie reţinut faptul că putereaacestui studiu este mică datorită numărului redus de evenimente. În plus, medicaţia folosităpentru tratamentul intensiv: sulfonilureicele, insulina cuacţiune lungă, metforminul, influenţează glicemia bazalădar nu variaţiile postprandiale. Studiul German DiabetesIntervention Study, a recrutat pacienţi cu diabet tip 2 antrenează te să pierzi în greutate şi este până acum unicul studiu intervenţionalcare a demonstrat că controlul hiperglicemiei postprandiale glicemia măsurată la 1 h după micul dejun a avutun impact mai mare asupra BCV şi a mortalităţii de oricecauză decât controlul glicemiei bazale.

O altămeta analiză a 7 studii pe termen lung cu acarboză la diabetultip 2 aduce date care sprijină această afirmaţie. Riscul de IM a fost semnificativ mai mic la pacienţii careau primit acarboză în comparaţie cu cei care au primitplacebo.

O meta-analiză a37 de cohorte studiate prospectiv, incluzând pacienţicu diabet a estimat riscul asociat diabetului şi legatde sex pentru BAC fatală. Riscul relativ general la persoanele cu sau fărădiabet a fost mai mare la femeile cu diabet 3.

Homeostazia glucozei şi boalacerebrovascularăDiabetul şi accidentele vasculare cerebraleBoala cerebrovasculară este o cauză predominantă demorbiditate pe termen lung la pacienţii cu diabet tip 1 sautip 2. Încă de la primele observaţii prezentate de studiulFramingham, mai multe alte studii populaţionale mari auverificat creşterea frecvenţei accidentelor vasculare cerebrale AVC la persoanele cu diabet.

Pacienţii cu AVC şi diabet sau cu hiperglicemieîn stadiul acut al AVC au o mortalitate mai mare,rezultate neurologice mai slabe şi infirmităţi mai severedecât cei fără. Riscul absolut deBCV a fost totuşi de două ori mai mare decât al persoanelorfără diabet.

O problemă iminentă este de a demonstra că prevenireaşi controlul hiperglicemiei postprandiale va reducemortalitatea, BCV şi alte complicaţii cronice în DZ tip 2. De asemenea este nevoie de reconsiderarea limitelorvalorilor folosite pentru evaluarea hiperglicemiei. Un prim pas ar fi detectarea persoanelorcu această modificare v cap cu definiţia, clasificareşi screeningul. Cea mai bună cale de a preveniconsecinţele neplăcute ale hiperglicemiei ar fi de a preveniapariţia DZ tip 2.

Trialurile cu rezultate controlate lapacienţi asimptomatici cu hiperglicemie sunt în curs darrezultatele vor fi disponibile abea peste câşiva ani.

Întretimp singura cale de a decide tratamentul la aceste persoaneeste de a face inferenţe la observaţiile epidemiologiceşi la studii fiziopatologice. Identificarea subiecţilor la risc pentru BCV sau diabetRecomandări Clasa a Nivel bSindromul metabolic identifică persoane cu risc crescut de boală cardiovasculară decât populaţiagenerală, deşi nu este un predictor la fel de bun sau este chiar mai slab pentru boala cardiovascularădecât factorii de risc cardiovascular majori hipertensiunea arterială, fumatul, colesterolul seric Există câteva instrumente de evaluare a riscului şi pot fi aplicate atât subiecţilor cu diabet cât şicelor fără diabetEvaluarea riscului predictiv pentru diabetul tip 2 ar trebui să fie parte c9 arsuri de grăsime a examinăriimedicale de rutină folosind instrumentele de evaluare a risculuiIIIIIBAAPacienţii fără revizuirea wsc biolo slimming cunoscut dar cu BCV cunoscută ar trebui investigaţi folosind Cercetarea privind pierderea în greutate I BPersoanele la risc pentru diabetul tip 2 ar trebui să fie consiliate asupra stilului de viaţă şi dacă estenevoie terapie farmacologică pentru a reduce sau întârzia riscul de apariţie a diabetului.

Aceasta arputea de asemenea să scadă riscul pentru BCV. Pacienţii cu diabet ar trebui să fie consiliaţi asupra creşterii activităţii fizice pentru a scădea risculcardiovasculara Clasa de recomandareb Nivel de doveziIIAASindromul metabolicÎnReaven a descris un sindrom pe bazagrupării următoarelor modificări: rezistenţă la preluareaglucozei stimulată de insulină, hiperinsulinemie, hiperglicemie,creşterea VLDL very low density lipoproteintriglyceridesscăderea HDL high-density lipoprotein colesterol, şi hipertensiune arterială.

Definiţia IDF are ca scop practica medicalăaplicabilă la nivel mondial.

Ghid de practică medicală petru diabet, prediabet şi boli ...

Tabele cu diferitele definiţiisunt prezentate la capitolele de fiziopatologie ale versiuniiintegrale a ghidului www. Studii asupra asocierii dintre sindromul metabolic şiriscul de morbiditate şi mortalitate sunt încă puţine, înspecial comparaţia riscului de mortalitate a diferitelordefiniţii ale sindromului.

Câteva studii europene au arătatcă prezenţa sindromului metabolic a crescut mortalitateaprin BCV şi cea de orice,— dar câteva rapoarte dinSUA au dovedit inconstant acest lucru.

Deşi fiecare definiţie a sindromului metabolic includecâţiva factori de risc ei sunt definiţi dihotomic. În acestmod, o astfel de formulă nu poate avea valoarea predictivăpentru BCV ca şi un model de risc bazat pe variabilecontinue.

Diagrame de riscPrima diagramă de acest fel, scorul Framingham, afost disponibilă dincuprinzând factorii de riscmajor cunoscuţi la acea vreme: sex, vârstă, tensiune arterialăsitolică, colesterol total, fumat, diabet.

Cel mairecent scor Framingham a adăugat HDL colesterolul şi aşters hipertrofi ventriculară stângă. Definiţia NCEP a sindromului metabolic şi scorul de isc cardiovascular Framingham au fost comparate pentrupredicţia evenimentelor cardiovasculare. Datele studiuluipopulaţional San Antonio au arătat că scorul de riscFramingham a prevăzut BCV mai bine decât sindromulmetabolic. Acest fapt nu este surprinzător considerând căscorul Framingham, în contrast cu sindromul metabolic afost creat pentru predicţia evenimentelor cardiovasculareşi diferă prin includerea fumatului ca factor de risc.

Revizuirea wsc biolo slimming recent, scorul European Heart Score, bazat peevenimente fatale a fost creat din datele adunate de lapeste bărbaţi şi femei, luând în considerareprofilul de risc BCV total.

Diabetul nu a fost definituniform în aceste cohorte şi, din această cauză, nu a fostluat în considerare în diagrame de risc.

Greutate pierdere slim

Totuşi, se precizeazăcă prezenţa diabetului poziţionează persoana laun risc mai înalt. Rezultatele de la un număr de studii decohortă, mai ales de la studiul european DECODE, indicăfaptul că glucoza plasmatică bazală sau la 2 h postîncărcaresunt factori de risc independenţi revizuirea wsc biolo slimming mortalitateade orice cauză şi pentru morbiditatea şi mortalitateade cauză cardiovasculară chiar şi la persoane fără diabetdiagnosticat.

Acestaprecizează că şi scăderi mici ale modelului de factori derisc la nivel populaţional prin implicarea unui numărmare de indivizi, va afecta sănătatea multor persoane. Deaseemnea depistează diabetul asimptomatic şi scădereatoleranţei la revizuirea wsc biolo slimming cu o fiabilitate mare şi la altepopulaţii. Prevenirea progresiei spre diabetApariţia DZ tip 2 este adeses precedată de o serie destatusuri de alterare metabolică, inclusiv STG, dislipidemieşi insulinorezistenţă. Studii clinice condusecu atenţie — au demonstrat că strategii eficiente demodificare a stilului de viaţă şi tratamentele medicamentoasepot preveni sau cel puţin întârzia progresia spre DZtip 2 la indivizii cu risc crescut.

Slim k pastile pierdere în greutate

În studiul Malmö, creşterea nivelului de efort fizic şiscăderea ponderală a prevenit sau întârziat apariţia diabetuluide tip 2 la subiecţi cu STG care au avut un risc demai puţin de jumătate din riscul grupului control pe parcursulcelor 5 ani de studiu. Punctulterminus primar a fost apariţia diabetului sau decesul. După o urmărire de 3 ani în medie, incidenţa acestuipunct terminus nu a diferit semnificativ între ramipril şiplacebo Hiperglicemia îndelungată de ex.

revizuirea wsc biolo slimming diete usoare de slabit

În DZ—atât tipul 1cât şi tipul 2 este puternic asociată cu complicaţii specificecardiovasculare ale retinei şi rinichilor şi cu multipleforme de boală macrovasculară a inimii, creierului şiextremităţilor inferioare precum şi cu neuropatia sistemuluinervos periferic şi vegetativ. Înainte de randomizare pentru tratament, pacienţiiînrolaţi în UKPDS au parcurs o perioadă de 3 luni detratament non farmacologic. Tabelul 5. Această intervenţie multiplăpe mai mulţi factor de risc s-a dovedit eficientă înmai puţin de 4 ani referitor la complicaţiile microvasculare,confirmând deci rezultatele UKPDS.

Totuşi, capacitateade a atinge obiectivele predefinite în Steno 2 a fostredusă şi foarte variabilă.

De departe, obiectivul cel maigreu de atins a fost HbA 1c Figura 5. Figura 5. Procentul de pacienţi care au atins obiectivele predefinite aletratamentului intensiv în studiul Steno 2 modificat din Gaede et al. În unele cazuri este necesară adăugarea de acid nicotinic, ezetimib saufibraţi. Ea persistăîn ciuda terapiei hipoglicemiante şi necesită terapie specificăcu dietă, stil de viaţă şi medicaţie.

În mod tipicexistă o hipertrigliceridemie moderată HDL colesterol redusşi o lipemie post prandială anormală. Colesterolultotal şi cel LDL sunt similare cu cele ale persoanelor fărădiabet; particulele LDL sunt mici şi dense, ceea ce seasociază cu aterogenicitate crescută şi există o acumularede particule bogate în colesterol, care sunt de asemeneaaterogene.

Dislipidemia este comună în tipul 2 de diabet. Într-o analiză recentă de subgrupTNT, rezultatele terapiei intensive faţă de revizuirea wsc biolo slimming standardau fost communicate pentru pacienţi cu diabet. Media LDL colesterolului la sfârşitultratamentului a fost de 2.

Un eveniment primar a survenit la pacienţi Diferenţe semnificativeîntre grupe în favoarea atorvastatinei de 80 mg au fostobservate în timp pentru evenimente cerebrovasculare[0. IM non-fatal a fost redus semnificativ HR 0.

Mortalitatea totală a fost 6. Gradul dislipidemiei revizuirea wsc biolo slimming [colesteroltotal 5. În trialul Veterans Administration HDL,un studiu de prevenire secundară care a demonstrat unrezultat pozitiv cu gemfibrozil, colesterolul iniţial revizuirea wsc biolo slimming fostde 0. Alţi posibili factori de confuzie au fost: oproporţie mai mare de pacienţi trataţi cu statine în grupulplacebo, efectul potenţial advers al fenofibratului asupranivelelor de homocisteină o creştere de 3.

revizuirea wsc biolo slimming pierderea în greutate hmr lexington ky

Oricum, concluzia majoră ca urmare a studiuluiFIELD a fost că strategiile terapeutice rămân neschimbateşi că statinele rămân tratamentul de elecţie la majoritateapacienţilor cu diabet.

Ghiduri pentru HDL colesterol şi triglicerideDată fiind lipsa de informaţii provenite de la trialuricontrolate randomizate, ghidurile sunt mai puţin specificeîn privinţa obiectivelor pentru HDL colesterol şi trigliceride. Oricum, ghidurile comune europene revizuirea wsc biolo slimming colesterol scăzut [2. Obiectivele tratamentuluiStudiile UKPDS şi Hypertension Optimal Treatment HOT au arătat că o startegie intensivă de scădere atensiunii arteriale se asociază cu o incidenţă scăzută acomplicaţiilor cardiovasculare la pacienţii cu diabet.

Există un consens general care recomandă ca obiectiveletensionale să fie mai mici la pacienţii cu diabet Tabelul BCC 0.

Scopul principalal tratamentului hipertensiunii la pacienţii cu diabeteste de a reduce tensiunea arterială şi este mai puţinimportant prin ce mijloace sau prin ce tratament se realizează.

Un inhibitor al sistemului renină angiotensină aldosteronar trebui să facă parte din combinaţia farmacologică. Este important să se monitorizeze funcţia renală lainstituiraea tratamentului cu IECA sau blocant al receptoruluiangiotensinei, în special când există riscul deteriorăriifuncţiei renale în prezenţa stenozei de arterărenală.

Ise ştie foarte bine că tiazidicele şi BB se asociazăcu creşterea riscului de apariţie al diabetului tip 2 faşă detratementul cu blocante ale canalelor de calciu şi inhibitoriisistemului renină angiotensină aldosteron.

Din cauza efectelor metabolice negative,se recomandă evitarea combinaţiei tiazidelor cubetablocantele ca primă intenţie la pacienţii hipertensivicu sindrom metabolic, dar devin necesare atunci cândobiectivul scăderii tensiunii arteriale este mai importantdecât mici alterări în statusul metabolic al pacientului.

Se crede că acest lucru este legat deprotecţia cardiovasculară scăzută a primei combinaţii. Pacienţii diabetici cu IM acut beneficiază de pe urma unui control glucometabolic strict. Acestapoate fi realizat prin diverse strategii terapeutice.

Untitled - Romanian Journal of Cardiology

Pacienţii cu diabet cunoscut,internaţi cu SCA, au mortalitatate intraspitalicească maimare Riscul relativ pentru mortalitateagenerală, după ajustare pentru diferenţe alecaracteristicilor de la iniţiere, boli concomitente şi tratamentla iniţiere, care sunt atribuibile diabetului, variazăde la 1. Pacienţii cu diabet nou depistat au proporţiisimilare de reinfarctizare, AVC, şi mortalitate la 1 an,după un IM acut decât pacienţii cu diabet cunoscutdinainte. Cele maimulte din aceste complicaţii sunt semnificativ mai frecventela pacienţii cu diabet pentru o imagine de ansamblumai largă vezi Tabelul 17 în documentul integralwww.

Trialuri publicate asupra intervenţiei cu insulinoterapie intensivă în bolile acuteReferinţeVan den Bergheet al. Factori de confuzie pot să fie pragulînalt pentru durere datorat disfuncţiei vegetative, boalacoronară multivasculară, anomalii electrocardiografice, operformanţă redusă la testul de efort frecventă la pacienţiicu diabet, coexistenţa bolii periferice arteriale şi medicaţiamultiplă.

  • Ghid de practică medicală petru diabet, prediabet şi boli
  • Slim k pastile pierdere în greutate Greutate pierdere slim Arzător de grăsime sigur rapid Arde grăsime nu greutate, căi Este important de notat totuși că la un moment dat metabolismul tău va începe să se adapteze și slim k pastile pierdere în greutate nu va mai lucra atât de intens pentru a arde grăsime corporală.
  • Slim k pastile pierdere în greutate |
  • Cel mai puternic supliment de pierdere în greutate legală
  • Marius Cristian Ilie (Nimeni_) - Profile | Pinterest

În acest context, o evaluare clinică atentăşi evluarea concentrată a rezultatelor de laborator suntfoarte importante.

Obiective de tratamentOpţiunile terapeutice disponibile, al căror scop este dea optimiza funcţia miocardică, reuşesc să stabilizeze plăcilevulnerabile, să prevină evenimentele recurente princontrolul activităţii protrombotice şi să intervină înprogresia leziunilor aterosclerotice, sunt expuse înTabelul Strategia demanagement trebuie să fie şi mai ambiţioasă la primacategorie de pacienţi.

Pentru o reducere echivalentă ariscului, numărul de pacienţi care trebuie trataţi pentru asalva o viaţă sau să prevină un eveniment predefinit estemai mic la diabetici datorită riscului absolut mai mare. Tabelul Opţiunile de tratament bazate pe dovezile acumulateRevascularizareMedicaţie antiischemicăAgenţi antiplachetariAgenţi antitrombinăPrevenţie secundară bazată pe:Stil de viaţă, incluzând dieta şi activitatea fizicăAbandonarea fumatuluiBlocarea sistemului renină-angiotensinăControlul tensiunii arterialeMedicaţie hipolipemiantăControl glicemicObiectivele terapeutice importante sunt subliniate înTabelul 13, summarizînd recomandările pentru prevenireasecundară pe baza dovezilor acumulate, inclusivdatele din ghidurile recente şi din documentele consensuale.

Contraindicarea trombolizei la pacienţiidiabetici datorită unui risc crscut de hemoragieoculară sau cerebrală este doar un mit.

Aceasta înseamnă cădatorită riscului absolut mare, beneficiul relativ a fost maimare la pacienţii cu diabet decât la cei fără diabet. NNTpentru a salva un deces sau un IM a fost de 11 la pacienţiidiabetici şi 32 la nediabetici. Alegerea între intervenţia coronară percutană şibypass-ul atrerei coronare este discutată mai jos în acestcapitol.

Medicaţia anti-ischemicăBeta-blokadaDeşi utilizarea nerestrictivă a BB la pacienţii cu diabeteste bazată în mare măsură doar pe analize de subgrupuriaceasta este recomandată datorită efectelor benefice cu obază fiziopatologică solidă. Tratamentele post IM cu betablocante reduc mortalitatea în general, după cum se aratăîn analiza sistematică a publicaţiilor ştiinţifice, a luiFreemantle et al. BBssunt eficiente mai ales pentru scăderea mortalităţii postifarctşi a noilor infarcte la pacienţi cu antecedente deDZ.

Antagoniştibeta 1 selectivi pot să fie preferaţi în cazul tratamentuluicu insulină iar antagonişti alfabeta-adrenergic ca şicarvedilolul pot să ofere beneficii adiţionale pacienţilorcu boală arterială periferică sau cu insulinorezistenţă crescută.

  1. 10 Calorii ideas | mâncare, nutriție, alimente sănătoase
  2. Vreau să pierd greutatea foarte rău
  3. Находясь в деревушке у небольших каналов, на краю широкого озера, он принял решение.
  4. Râde că vă face să pierdeți în greutate

Meta-analize recente nu artă beneficiide supravieţuire pentru nici unul din această clasă deşiefecte favorabile au fost consemnate pentru diltiazem lapacienţii cu infarcte cu supradenivelare non ST. Agenţi anti-plachetari şi ant-tromboticiS-a susţinut dar nu s-a verificat dacă pacienţii cu diabetau nevoie de doze mult mai mari de aspirină pentrusuprimarea eficientă a tromboxanului A2 revizuirea wsc biolo slimming plachetar. Experţii Antithrombotic Trialistsau concluzionat că doza optimă eficientă de aspirinăeste de 75— mg revizuirea wsc biolo slimming, cu o doză de încărcare de — mg ce trebuie introdusă atunci când este nevoie deefecte immediate.

Efectul thienopiridines Ticlopidine, Clopidogrel care blochează activarea plachetară dependentă de receptoruladenozin difosphat ADPatunci revizuirea wsc biolo slimming au fost adăugatela aspirină, a fost favorabil la pacienţicu anginăinstabilă şi infarct cu supradenivelare non-ST, scăzândincidenţa decesului cardiovascular, IM sau AVC de la Într-o analiză de subgrup instituireaprecoce a tratamentului cu lisinopril a redus mortalitateala pacienţii cu diabet dar nu şi la cei fără diabet.

Un total de pacienţi cu diabet şi BCVanterioară sau cu unul sau mai mulţi factori de risc pentruo asemenea boală au fost recrutaţi la un subgrup la carediabetul a fost prespecificat. Reducerea morbidităţiişi mortalităţii cardiovasculare cu perindopril a fostobservată indiferent de utilizarea altor terapii de prevenire.

Ce va fi nou la Congresul ESC Keith AA Fox Analiza fluxului sanguin la nivelul arterelor coronare neresponsabile în sindromul coronarian acut la pacienții unicoronarieni tratați prin angioplastie coronariană R.

Benficiile pacienţilor a fost mare totuşi, datorităproporţiei crescute de evenimente la subiecţii cu diabet. Medicamente care scad lipideleAceastă terapie este prezentată la caputolul corespunzătoral acestui ghid.

Suportul şi controlul metabolicExistă câteva motive pentru bare controlul metabolicintesiv în timpul unui IM trebuie să fie util. Ar direcţionametabolismul miocardic dinspre betaoxidarea acizilorgraşi liberi spre utilizarea glucozei mai puţin consumatoarede energie. O cale de a dobândi aceasta este de a infuzainsulină şi glucoză. Tratamentul batzat pe intensificareainsulinoterapiei are potenţialul de a ameliora funcţiaplachetară, de a corecta modificările profilului lipidic şide a scădea activitatea inhibitorului activatorului plasminogenului,îmbunătăţind fibrinoliza spontană.

Primul trial DIGAMI a recrutat pacienţi cu diabet revizuirea wsc biolo slimming IM acut pentru a fi randomizaţi lagrupul de control sau la grupul cu insulinoterapie iniţiatăca infuzie insulină glucoză în timpul pimelor 24 bob duncan pierde în greutate dupăIM. HbA 1ca scăzut în medie cu 1. Relaţia bine cunoscută epidemiologic întreglicemia la internare şi mortalitate a fost observată doar lapacienţii control, arătând că un tratament metabolicadecvat în perioada peri infarctizare, atenuează efectelenocive ale hiperglicemiei la internare.

Totuşi, controlul glicemic a fost mai bun decţt înDIGAMI 1 încă de la iternare, şi cele trei startegii demanagement glicemic nu dus la o diferenţă semnificativăa controlului pe termen lung Într-adevăr, obiectivele glicemicenu au fost atinse la grupul tratat intensiv şi au fostmai bune decât era de aşteptat la celelalte două grupuri. Dat fiind oGiven un nivel similar de control glicemicsepare că inslina per se nu a îmbunătăţit prognosticul maimult decât oricare altă combinaţie de medicaţie orală.

Ațiputeafiinteresat