Pierde revizuiri suplimentare,

pierde revizuiri suplimentare

Iniţiativa legislativă 1 Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.

pierde revizuiri suplimentare

Sesizarea Camerelor 1 Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul 5articolul 40 alineatul 3articolul 55 alineatul 2articolul 58 alineatul 3articolul 73 pierde revizuiri suplimentare 3 literele eklnoarticolul 79 alineatul 2articolul alineatul 3articolul alineatul 2articolul alineatul 3articolul alineatele 2 şi 3articolul alineatul 2articolul alineatele 4 şi 5 şi articolul alineatul 5.

Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se pierde revizuiri suplimentare dezbaterii şi adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului.

Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă. Adoptarea legilor şi a hotărârilor 1 Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere.

pierde revizuiri suplimentare

Promulgarea legii 1 Legea se trimite, spre promulgare, Preşedintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.

pierde revizuiri suplimentare

Intrarea în vigoare a legii Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

Consiliul Legislativ 1 Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii. El ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.

pierde revizuiri suplimentare

Ațiputeafiinteresat